Idrifttagning

Vi hjälper gärna er på plats

Vi erbjuder förstudier med installationsförslag, idrifttagning av MUR-programmet, idrifttagning MUR-Box på maskin samt kurs i handhavandet.
Begär offert.

 

Alternativt klara vi av allt via telefon och TeamViewer

Om det behövs loggar vi in på er dator, annars gör vi allt via telefon och visning från vår dator.
Under installationen ger vi er IT-tekniker support och er elektriker får instruktioner hur MUR-Box ansluts till maskin

När installationen är klar hos er ger vi en kurs i MUR-programmen.
Då får du lära dig hur du initiera MUR-Systemet, göra egna MUR-Infoskärmar och olika typer av rapporter (dag -, vecko-, måndsrapport …)
MUR-Infoskärm fungerar nu som en automatisk realtidsrapport, som klarar sig själv.

Om det behövs loggar vi in på er dator, annars gör vi allt via telefon och visning från vår dator.
Under installationen ger vi er IT-tekniker support och er elektriker får instruktioner hur MUR-Box ansluts till maskin

Snabbt, effektivt och kostnadseffektivt.

 Pris: 3 200:-.

 

Vill du göra det själv, gör du enligt 1-4

  1. Beställ MUR-Box
  2. Installera programmen, Adductor Server och Adductor Klient
  3. Anslut MUR-Box till maskinen. Du behöver endast en slutande/pulserande kontakt när maskinen går. Det kan vara ett relä i maskinen eller om du monterar en mekanisk givare på en rörlig del på maskinen.
  4. Mätningarna är i full gång.
  5. För att förbereda dig inför steg 1-4 kan vi ge en kurs i installationsförfarandet. Det sker via telefon och TeamViewer och tar ca en timme.

 

MUR-Konsult

När installationen är klar, börjar det verkliga arbetet, förbättringsarbetet.

Produktionsförbättring är mycket mer än ett MUR-System.
MUR-Systemet är ett hjälpmedel

Förbättringsarbete måste vara ett ständigt pågående arbete.

Det är nu MUR-konsulten kommer in.

Vi har ett antal utbildare och projektledare,
se
MUR-Konsulter.

De arbetar på konsultbasis med MUR-Systemet.
Utbildarna arbetar i huvudsak inom sitt geografiska närområde.

Efter idrifttagningen av MUR-Systemet, kan konsulterna bistå i produktionsförbättringsarbetet.
Konsulterna hjälper er att utnyttja MUR – Systemet efter era förhållanden.
Anpassade rapporter, rätt information på MUR-Infoskärm mm.

Du får information om hur du använder MUR-Systemet i t ex LEAN arbetet.

 

MUR-Bag-live

 

lokal2