Kom igång – MUR-Väskan

Kom igång med mätningar

Vill du göra tillfälliga mätningar, t ex flaskhals, eller lära känna MUR-Systemet innan köp görs, så hyr du MUR-Väskan.

Ladda ner Power Point MUR-Väskan …

MUR-Väskan hyres månadsvis, 1300:-/månad.

 

Startpaket


För MUR-Väskan eller vid fast installation

 

1.Startpaketet ser till att ni snabbt kommer igång med mätningarna.

 

2. Installation av MUR-programmet tillsammans med er personal som har behörighet att installera program.

 

3. En första genomgång av MUR-programmet för att ge en övergripande kännedom.

 

4. Er elektriker får anvisningar på hur maskinen kopplas till MUR-Systemet.

 

5. När kommunikation med MUR-Väskan upprättas och MUR-Systemet börjar samla in drift data ger vi en kurs i MUR-programmet

 

6. Ni använder MUR-Systemet och vi svarar på uppkommande frågor.

 

7. Vi avslutar startpaketet med en kompletterande kurs i MUR-programmet.

 

8. Starthjälpen sker via telefon och nätet (TeamViewer eller Skype) eller med ett tillägg sker starthjälpen på plats hos er.

 

Pris för startpaketet: 3 200:-.

Vi hjälper gärna er på plats

Vi erbjuder förstudier med installationsförslag, idrifttagning av MUR-programmet, idrifttagning MUR-Box på maskin samt kurs i handhavandet.

Begär offert.

MUR-Bag-CO

Med MUR-Väskan kan du:

Se om MUR-Systemet passar er.
Inga investeringar eller fasta kostnader.
Alla på företaget får ta del av MUR-systemet
på hemmaplan.
Ta del av alla MUR-Programmen.

Nu kan ni ta ett säkert beslut på att MUR-systemet passar er.

MUR-Väskan hyres månadsvis, 1300:-/månad.
Kontakta oss om ni vill köpa MUR-Systemet.

MUR-Systemet MV

MUR-Väskans innehåll.
Ansluts direkt till ert LAN, via kabel eller Wifi.

 

PowerPoint om MUR-Systemet
Company Ltd Adductor MUR-Box

Ladda ner PowerPoint …