OEE / TAK

Nu kan du avläsa OEE värdet i MUR-Systemet även om du inte har en koppling till ditt MPS-system.

Du markerar det tidsintervall körningen pågick och du får aktuellt OEE värde.

Antalet producerade detaljer kan du få från MUR-Systemet.

Nedan visas en rapport med värdena:

Tillgänglighet 65,1%
Anläggningsutbyte: 85,8%
Kvalitetsutbyte: 99,2%

Detta ger ett TAK/OEE värde på 55,5%.

65,1% x 85,8% x 99,2% = 55,5%

I de flesta fall är det Tillgängligheten som är avgörande för TAK/OEE värdet, därför bör värdet inte tas i sin helhet utan se varje del för sig.

Kontakta oss för mer information om kopplingen mellan MUR och ditt MPS-system.
MUR-ERP integration.

Så här kan vi hjälpa dig …

OEE