MUR-Gantt/Rapport

Skift

Skiften läggs upp i Gantt schemat.
Varje dag kan vara individuell. Skiftschema för alla maskiner och en hel vecka kan kopieras och läggas in på följande veckor. I efterhand kan skiften ändras individuellt och därmed rapportresultatet i realtid.

Rapporter

Med några zoomningar och klickningar får man fram vecko-, månads- eller årsrapporter.
Rapporterna kan sedan samköras med data från annat håll (avvikelskommentarer, andra system i företaget).
Detta kan med fördel göras i Excel, där ni själva utformar era rapporter.

Gantt-Rapport

Gantt-Skift


OEE

Har du ingen koppling till ditt MPS/ERP system kan du enkelt få fram OEE-värdet direkt i MUR-Gantt.

Räknare

I Gantt schemat kan man se hur produktionen har gått under dagen, antalsräknare, längdräknare mm.

Gantt-OEE
OEE i MUR-Gantt

MPS-OEE
OEE i MPS/ERP system

Gantt-Räknare