MUR-ERP integration

Du får ett äkta TAK/OEE värden, endast om du är uppkopplad mot maskinerna.

Följ produktionen på artikelnivå.

Hur har en artikel producerats under året?

 

Anslut dina maskiner mot
ditt MPS/ERP system

Det går att ansluta alla MPS/ERP system, även egentillverkade.

I realtid hämtas alla körningar från MPS/ERP systemet.

Robot

 

Koppling mot MONITOR

Nedan visas en koppling från en MONITOR användare.

Koppling mot andra MPS/ERP system har samma utseende.


monitor-erp.system 

MUR-MPS-2