Väx med MUR-Systemet

Vi börjar från början, dvs du har idag ingen automatisk uppföljning av dina maskiners stopporsaker.

Du funderar på att testa olika system för att se vad som passar dig bäst.

 

Vad MUR-Systemet kan erbjuda

Vid första kontakten ger vi några inledande ord om MUR-Systemet och sänder dig information.
Nästa steg är en visning av MUR-Systemet, vilket tar ca en timme.

Ni gör era första mätningar på hemmaplan, med hjälp av MUR-Väskan. MUR-Väskan är ett komplett, färdigkopplat MUR-System med alla program modulerna.

Alla får ta del av systemet och gör sin egen utvärdering.

 

Väx med MUR-Systemet

Du har nu gjort första resan med  MUR, test med en eller flera MUR-Väskor. Nästa steg är installation av MUR-Box 2.0 på ett antal maskiner.

Operatörerna får 2-4 stopporsaker som de ska börja med. Var aktiv med de första valda stopporsakerna. Arbeta med dem som ett projekt, dvs analysera, ge rapporter och diskutera med operatörerna.

Se till att använda MUR-Infoskärm, som visar realtidsvärden. MUR-Infoskärm används i produktionslokalerna, kontorslokaler och andra frekventa lokaler. MUR-Infoskärm gör att alla tar del av produktionen och ser att deras insatser ger resultat.
Mycket viktig: Det är du själv som redigerar MUR-Infoskärmens innehåll. Inga externa programmerare behövs.

 

Gå vidare

Det är nu det är dax att växa med MUR-Systemet.
Kontakta oss för test av de olika moduler vi erbjuder.

En modul, för många självklar, är kopplingen mellan MUR, dvs era maskiner, och ert ERP system (MPS system). Med ERP kopplingen kan du följa produktionen på artikelnivå, får äkta OEE värden och lista hur en artikel har producerats under året. Utformningen av ERP/MPS programmet är lika för alla, oberoende vilket ERP/MPS system ni har (gäller även egentillverkade ERP/MPS system).

MUR systemet är ett levande och växande system. Med impulser från våra svenska företag och från MUR representanterna i andra länder gör vi ständigt nya funktioner. En vanligt tillkommande funktion är extrafunktioner i MUR-Infoskärm, som anpassas till dina behov.

Vår styrka borgar för ett du alltid har ett aktuellt och adekvat MUR-system.

 

Moduler i MUR-Systemet

MPS-ERP Integration
Koppla dina maskiner till ditt MPS-ERP system.
Detta ger äkta OEE-värden.
Verktyg i kalkylarbetet.

Adductor Klient
Alla i företaget kan, utan extra kostnad, få tillgång till MUR-program.
MUR-administratören delar ut rättigheterna för de olika MUR-programmen.

Adductor Server
Datainsamling från maskiner i realtid.
Datan kan användas av andra program såsom Excel, ClickView, era egna program mm.

Visa
Alla kan se de maskiner vilka de har behörighet till.
Ser stopporsaker och kan skriva in maskinkommentarer.

Underhållssystem
Hjälper dig att få kontroll på din verksamhet.
Kalenderplanering av underhållet.
Tillståndsbaserat underhåll.
Låt maskinens drifttimmar bestämma underhållsintervallet.

Analysprogram
Ett verktyg som visar stoppens längd och fördelning.
Stopptider (längd och antal) – MTBF –  Pareto (tid och antal)

Gantt/Rapport
Lägg upp dina egna mallar för olika rapporter.
Rapporter för: Dag, vecka, månad, valfri period, stopporsaker, vissa stopporsaker såsom reparation …
När mallen är gjord får du dina olika rapporter med några få klick.

Infoskärm
Visualisering nödvändigt för att lyckas med förbättringsarbetet..
Kan användas med skärmar i produktionslokalerna eller som realtidsrapporter på din kontorsdator.
Det är du själv som utformar innehållet.

Respons
Meddelande direkt till din dator eller mobiltelefon när något händer eller inte händer. Meddelande när en obemannad maskin har stannat, meddelande när en körning är klar, meddelande när produktionen inte nått utsatt resultat vid en viss tidpunkt, …….

Web
Sammanfattande bild i realtid av maskinstatusarna.
På din kontorsdator eller i din mobiltelefon.

Terminal
Ange maskinerna stopporsak vid befintlig standard terminal.
Ändrar stopporsaker. Lägga maskinkommentarer.

Mobil appar
Se maskinernas status.
Lägga maskinkommentarer: Välj maskin och tidsintervall. Skriv in maskinkommentar. Ta ett foto med mobiltelefonen och det bifogas automatiskt.

MUR-Bag-COMUR-Systemet MV

MUR-Väska, med komplett MUR-System

 

MUR-MPS-2Koppling till ditt ERP/MPS system.

 

 

 

infoskärm 14-09-23MUR-Infoskärm från MUR-användares laptop