MUR-Underhåll

Ett litet enkelt, ”avancerat”, underhållssystem för dig som inte behöver ”värstingen”.

Det MUR-Underhåll erbjuder:

Datum aktiviter

Aktivitet beroende på antal timmar maskin kört (tillståndsbaserat)

Lägg upp alla dina maskiner

Lägg upp alla dina verktyg

Lägg upp alla dina inventarier

Koppling maskin och dess reservdelar

Koppling reservdel och dess olika leverantörer

Lägsta lagernivå

Lagerplats

mm (vi tror det räcker för de flesta)

MUR-Underhåll levereras i ett basutförande som du sedan bygger ut för att passa er.
Utbyggnaden gör du själv genom att skapa nya enheter.

Uniport