MUR-Respons

MUR-Respons sänder meddelanden till din dator eller mobiltelefon när:Obemannad maskin stannat
När operatör behöver hjälp
Om produktionen vid en viss tidpunkt inte nått sitt mål
Material saknas
När en maskin, t ex obemannad, har nått ett delmål

mm ……….

MUR-Respons
MUR-Respons