MUR-Analys

MUR-Analys omfattar Pareto, stopptidslängd och MTBF (Genomsnittstid mellan stoppen).Med några få klick får du en veckorapport, månadsrapport …..Markera t ex ett år och genast ser du hur reparationerna fördelar sig under året och dess MTBF.

 

MUR-Pareto              MUR-Stopp

Pareto                              Stopplängdsfördelning