Adductor Klient

MUR-Systemet består av ett antal program som alla kan komma åt via Adductor Klient. Adductor Klient installeras på din dator.
Med användarnamn och lösenord loggar du in.
Nu kan du använda de program som du har behörighet till.

AdductorClient-2

Adductor Klient installeras kostnadsfritt
på obegränsat antal datorer.

PC AdductorPC AdductorPC AdductorPC AdductorPC AdductorPC AdductorPC AdductorPC AdductorPC Adductor…….