MUR-Moduler

MUR-Systemet består av ett antal moduler som alla kan komma åt via Adductor Klient.Installera Adductor Klient på de datorer/terminaler som MUR-programmet ska var åtkomligt från.

 

Adductor Klient installeras kostnadsfritt på obegränsat antal datorer.

 AdductorClient-2

Adductor Klient