Träffa oss

När man möts föds idéer.

Vi vill ge en ingående beskrivning av MUR-Systemet och vilken nivå som passar er.

Vi besöker er

Ni kan enklare samla berörd personal och vi ger en anpassad genomgång av MUR-Systemet.

Ni visar oss er produktion och vi bollar våra idéer mer er om vad som är en lämplig start.
Ger förslag på hur ni gör installationen på era maskiner.

Om så önskas kan vi under dagen installera vår MUR-Väska (komplett MUR-System) och ni utvärdera MUR-Systemet under lämplig tid.

Vi träffas via internet

Ni loggar in på vår kursdator och via telefon ger vi en introduktion i MUR-Systemet.

Du kan vara själv eller ni samlas i ert konferensrum.
Det behöver inte ta mer än en timme.

Ett bra sätt att få en introduktion i MUR-Systemet.

Snabbt, ekonomiskt och miljövänligt.

Kontakta oss för att boka en visning

Seminarium

Vi anordnar seminarier, vanligen med mindre antal deltagare för alla enklare ska komma till tals.

Vi försöker lägga seminariet i samband med företagsbesök för visning av MUR-Systemet.

 

Kontakta oss för information om tid och plats.

Välkommen