Affärsidé

Ett system som ditt företag kan växa med.

 

På ett enkelt och snabbt sätt ge företag möjlighet att mäta sina maskiners stopporsaker.

 

Installation och igångsättandet med rapporter ska kunna ske med egna enkla medel efter en koncentrerad genomgång från oss samt bra informationsrutor direkt i programavsnitten.

 

Vill man därefter ha anpassad hjälp ska vi kunna ge hjälp via:

Enstaka eller återkommande genomgångar via telefon och TeamViewer

eller

med hjälp av en MUR-Konsult i din närhet.

 

OBS!

Förbättringsarbete måste vara ett ständigt pågående arbete.
MUR-Systemet är ett hjälpmedel.

 

Hjälpmedel

MUR-Box 2.0,
MUR-Infoskärm
Integrationsbarhet.

MUR-Box 2.0

En enhet som är lätt att installera i ert företags nätverk.Standardrutiner som er IT-ansvarige är van vid. Inga extra verktyg.

Lätt att ansluta till er maskin. Er elektriker klarar det med sin egen verktygslåda.

Lätt för operatören att använda. Självklart hur den används.

Adductor MUR2_0

MUR-Infoskärm

En informationsskärm med realtidsuppdatering.Alla ska kunna lägga upp en informationsskärm, inga programmerare ska behövas.

Olika typer av informationssidor ska kunna göras och tas fram efter behov.

Ska kunna användas på kontorsdator som realtidsrapport (vecko-, månads- eller årsrapport).

Visualisering, nödvändigt för att lyckas i förbättringsarbetet.

Adductor-500

Intergrationsbarhet

Ett system där insamlad data ska kunna användas tillsammans med data från alla typer av företagssystem, ERP-system.

Ska kunna samköra med underhållssystem för att få tillståndsbaserat underhåll (t ex underhåll efter att maskin gått ett antal timmar, temperatur för hög, vibrationer överskrider gränser mm).

monitor

MONITOR eller det MPS/ERP system ni använder.