MUR ger vinst

Det är inte ovanligt att man tror att utnyttjandegraden ligger på 85-95 % om man endast tittar på MPS-planeringen.

När mätningar börjar ser man att utnyttjandegraden snarare är 45-65%.

Starta mätningar och utnyttjandegraden ökar med 15-20% omgående.

Efter att du påbörjat mätningarna börjar det verkliga förbättringsarbetet.
Förbättringsarbete är ett ständigt pågående arbete.

Vinst

 

MUR-Väska

MUR-Väskan, ett färdigkopplat MUR-System, hyres månadsvis.

Uniport

Förbättring:15%
1 maskin
Maskinkostnad: 900:-/tim

Vinst per år: 241 650:-

Break even tid/månad med MUR-Väska:
<3 dagar

Robot2

Förbättring:15%
1 maskin
Maskinkostnad: 600:-/tim

Vinst per år: 161 100:-

Break even tid/månad med MUR-Väska:
 < 5 dagar

Beräkningar för fast installation

Använd beräkningarna anpassade till dina förhållanden.

Har du en flaskhals, används mätningarna för att förbättra den och därefter kan beräkningarna användas för alla maskinerna i flödet.

I somliga fall får beräkningarna göra maskin för maskin med olika invärden.

Beräkningarna visar att det ger vinst även om maskinerna inte används till 100%.
När väl maskinerna används ska de köras optimalt.
De som kör maskinerna på detta sätt använder vunnen tid till förbättringsarbeten och underhåll.

Antal maskiner maskiner
Antal skift skift/dag
Maskinkostnad kronor/timme
Maskinanvändning
(%/dag)
%
Ökning utnyttjandegrad %
Normal arbetstid arbetstimmar/år
(normalt 1790 timmar)
Totalpris för mätsystem
och implementation
kr
Licenskostnad kr/månad

 

Arbetstimmar 8950 timmar/år
Fakturering 4 027 500 kr
Fakturering efter ökning 4 430 250 kr
Vinst 402 750 kr
Break even
(månader)
Vinst/år Ökning utnyttjandegrad
1 402 750 kr 10%
1 201 375 kr 5%
1 402 750 kr 10%
1 805 500 kr 20%
1 1 208 250 kr 30%

Kostnad efter break even:

0,00 kr/timme/maskin