Varför uppföljning?

Nedan har vi satt rubrikerna.

Den finstilta texten sätter du själv då du som jobbar i produktionen är expert på din maskin.
Impulser utifrån förstärker din möjlighet att spinna vidare på dina egna idéer.

 • Hitta flaskhalsarna/förlusterna som blir potentialer till förbättringar.
 • Koppla maskinerna till MPS/ERP programmet ger uppföljning på artikelnivå.
 • Ger operatörerna kvitto på deras insatser i förbättringsarbetet.
 • Visualisering, nödvändigt för att lycka i förbättringsarbetet.
 • Ser systemfelen direkt vilket möjligör omgående åtgärder.
 • OEE mätningar, ditt verktyg för att minimera förlusterna.
 • Högre lönsamhet med befintliga maskiner.
 • Koll på logistiken.
 • Beslut fattade på fakta.
 • Alla känner sig delaktiga då insatsernas resultat visualiseras i realtid.
 • Använd den frilagda tiden till värdeskapande åtgärder.
 • Mätningar ser och tar bort felen, vilket minskar stressen.
 • Det gäller inte att köra maskinerna snabbare, utan att minska de onödiga väntetiderna.

Adductor EU

lokal4